newkids.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste artikelen

 

 

De Kinderen van deze tijd
 
Elk kind is uniek en bijzonder zoals het is. Het is dan ook absoluut niet de bedoeling om een kind een etiket te geven omdat deze afbreuk doet aan ieders uniek zijn. Sinds 1997 is er zonder stigmatiserend te zijn, toch een naam gegeven aan kinderen die een bijzonder hoge gevoeligheid en intuïtie ten toon spreiden. De term Nieuwetijdskind is toen ingeburgerd en inmiddels bij velen van ons bekend. De Stichting Nieuwetijdskinderen is ontstaan. (www.nieuwetijdskinderen.nl) 
 
Veel kinderen lopen tegen moeilijke situaties aan en ondervinden problemen in hun leven. We vragen ons steeds vaker af waarom een kind zich zo gedraagt als het doet en welke signalen het afgeeft aan zijn of haar omgeving. Op school, maar zeker ook thuis. Lichamelijke en geestelijke klachten, maar ook sociale moeilijkheden van het kind vergt het uiterste van ons als ouder/verzorger.
Hieronder volgt uitleg voor al degenen die zich afvragen wat er met hun kind aan de hand is. Voor al degenen die geloven dat er meer is tussen hemel en aarde en 
voor al degenen die meer over de term "nieuwetijdskind" willen weten.
 
Veranderen onze kinderen daadwerkelijk, of lijkt dat maar zo? Hebben ze meer moeite met school en de algemeen aanvaardbare omgangsnormen? Hebben ze meer gedragsproblemen, zijn ze moeilijker in de omgang? Zijn ze drukker dan vroeger? Sociale stoornissen? Eerder last van allergische reacties, astmatisch, eczeem, buikpijn, hoofdpijn, infecties, moeheid en allerlei andere lichamelijke klachten?

Wat is er aan de hand?
De kinderen van nu worden geboren met een hoger bewustzijn. Dat wil zeggen dat ze een eigen innerlijke wijsheid in zich hebben. Een sterke intuïtie waardoor ze zeer zelfstandig en zelfbewust lijken te zijn. Soms hoor je hen (wijze) uitspraken hebben, die je versteld doen staan en eigenlijk nog niet bij hun leeftijd passen. Veel van deze kinderen zijn zich (nog) erg bewust van hun spiritualiteit. Ze staan nauw in verbinding met hun afkomst. Namelijk van het Licht of God. (Hoe je het noemen wilt).
Ze voelen een sterke verbondenheid met alles en iedereen om zich heen. Voor hen is alles onderdeel van het grote geheel. Hierdoor voelen ze vaak een diepe liefde voor al wat leeft. De natuur, de dieren en de mensen om hen heen. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld erg emotioneel en verdrietig worden als ze een dier pijn zien lijden of als er een boom gekapt wordt. (vooral de wat oudere kinderen hebben heel goed dit besef) Baby’s laten ons nog feilloos hun gevoel zien, zij zijn alleen maar gevoel! (zie ook onder: ‘Waarom worden deze kinderen geboren?’ )
Door de hoge gevoeligheid van kinderen, voelen ze snel de stemming van anderen aan. Zonder dat je wat zegt, kunnen ze je rechtstreeks vragen waarom je zo bijvoorbeeld zo verdrietig bent.
 Ze zijn ook erg gevoelig voor de sfeer die ergens hangt. Indrukken en allerlei prikkels van buitenaf (uit de omgeving), komen extra hard binnen.
Als het kind niet leert om te gaan met zijn gevoeligheid, niet begrepen worden. Als het ware niet erkend wordt in zijn ware essentie van degene die ze werkelijk zijn, dan laten ze dat in hun gedrag zien. Door onderdrukte gevoelens en niet geuite emoties laat het “problematisch” gedrag zien, schopt tegen allerlei autoriteiten aan en krijgt veel problemen op zijn of haar pad.
Dit is voor de volwassene vaak moeilijk mee om te gaan. Ze zien hun kind met al die problemen en zijn strijd, maar zijn niet bij machte om het te kunnen helpen….
 Vaak heeft het kind last van allerlei lichamelijke klachten, ze kunnen zelfs flink ziek zijn! Ze proberen ons duidelijk te maken wat er werkelijk in hen omgaat en dat is niet gemakkelijk.
Ze functioneren als een spiegel voor onszelf en dat is vaak erg confronterend.
Veel van hen hebben "onzichtbare" vriendjes die ze een naam geven. Hele gesprekken worden gevoerd en ze spelen met dit vriendje.
Wij doen dat af met fantasie en een rijke verbeelding. En soms is dat inderdaad zo, maar vaak is het hun gids, beschermengel of een ander lichtwezen wat bij hen is. Iedereen van ons heeft deze lichtwezens bij zich, maar de meeste van ons zijn dat vergeten en ontkennen elk bestaan hiervan...
Het kind echter heeft vaak nog een nauw contact met hen. Ze kunnen dan ook hele verhalen hierover vertellen.
Hiermee hebben ze kenmerken van paranormale begaafdheid.
 Hun antenne is erg lang, waardoor ze vele energieën opvangen uit de kosmos, maar ook van andere mensen. Als het kind niet goed geaard is, of niet goed in zijn vel zit, kan het helaas ook donkere energieën ontvangen. Dit ontneemt het kind zijn levenskracht en het is daardoor vatbaarder voor allerlei ziektes en infecties. Van belang is dan ook om het kind energetische bescherming te geven en oefeningen om zich te kunnen afsluiten. Dit bevordert het welzijn van het kind. Daarnaast is het belangrijk om te werken aan zijn eigen innerlijke kracht. Dit is immers zijn levensbron waar hij altijd op kan terugvallen wanneer hij het moeilijk heeft….  

Hoe ga je nu als ouder of volwassene hier mee om? Doe je het af als onzin wat het kind aangeeft?
Of sta je open voor hun verhaal? Durf je hun uitdaging aan? Nodig je hen uit?
Een kind dat zich niet begrepen of gehoord voelt, zal zich razendsnel afsluiten en zijn gedrag daarop aanpassen. Waardoor wij ze extra lastig, vervelend of zelfs onhandelbaar in de omgang vinden.
 Ook door hun hoge gevoeligheid zijn ze sneller vatbaar voor allerlei ziektes of reageren snel allergisch op stoffen / voedsel.
Dit wordt slecht door hen verdragen. Klachten als eczeem, benauwdheid, uitslag en dergelijke komen vaak voor. Immers hoe gevoeliger, hoe fijner het systeem van lichaam, geest en ziel is. Veel stoffen vanuit de omgeving zijn “grover” van energie, hebben dus een lagere energie trilling dan henzelf.
Ons hedendaagse voedsel bijvoorbeeld, is vandaag de dag zoveel bewerkt en volgestopt met vreemde, chemische stoffen, dat dit als het ware een "grove inbreuk" maakt in hun lichaam en darmen. En juist in de darmen functioneert het immuunsysteem.
 Ook op andere stoffen uit hun omgeving kunnen heftige reacties door ontstaan.
Denk bijvoorbeeld aan de vele vaccinaties (met allerlei giftige hulpstoffen) die al op de zeer jonge leeftijd van 2 maanden! toegediend wordt. Het baby lichaampje krijgt in een vaccinatie vijf ziektekiemen toegediend. ( meer hierover op de website van de Vereniging Kritisch Prikken, www.nvkp.nl
 

Ook prikkels van de televisie en computer waar het kind mee in aanraking komt werkt op hun systeem. 
Afhankelijk van de openheid en gevoeligheid, zal ieder kind hier verschillend op reageren. 
  
Van ons wordt verwacht dat we degene zijn die we werkelijk zijn, dat we ons gevoel laten zien. Dat we ons hart laten spreken. Onszelf laten zien, zoals we ons werkelijk voelen, met onze leuke en minder leuke kanten.
Want dat is wat de kinderen van deze tijd, van ons vragen... 
  
 Kenmerken en eigenschappen van nieuwetijdskinderen: 
 

Een opsomming van de kenmerken die kunnen gelden:
Ook
volwassenen kunnen zich hierin herkennen!  
  
 • Veel huilen als baby 
 • Sterk intuïtief 
 • Hoge gevoeligheid voor alles om hen heen 
 • Sterke verbondenheid met mens, dier en natuur. Een diep respect voor al wat leeft. 
 • Spiritueel en/of paranormale begaafdheid 
 • Sterk rechtvaardigheidsgevoel 
 • Allergieën, voedselintoleranties 
 • Gedragsproblemen, onverklaarbaar gedrag 
 • dromerig 
 • Allerlei lichamelijke klachten en ziektes. (huidaandoeningen, astma, hoofdpijn, buikklachten etc.) 
 • Leerproblemen
 • Dyslexie
 • Autistisch
 • Opmerkelijke, "vreemde" vragen stellen (wijs voor hun leeftijd) 
 • Veel dagdromen, dromerig, eigen leefwereld
 • ADHD of ander druk gedrag
 • Emotioneel reageren op hun omgeving
 • Gevoelig voor stemmingen van anderen, ergens snel de sfeer aanvoelen 
 • Weerstand of afkeer tegen het eten van vlees (dit is van een levend wezen afkomstig) 
 • Sterke wil, stellig van zijn overtuiging 
 • Origineel en creatief
 • Verrassend wijze uitspraken doen voor hun leeftijd  

Waarom worden deze kinderen geboren?  

In deze tijd staan we op een transformatie punt van de aarde. Alles verandert: de mentaliteit van de mensen, onze omgang met de natuur, we keren steeds vaker onze blik naar binnen en zoeken de rust op. Ons bewustzijn verruimt zich zodra wij dat toelaten en de intentie hebben om te willen groeien om zo onszelf helemaal te leren kennen. Bij deze verandering binnen in ons worden we geholpen door de innerlijkheid van onze kinderen. Zij leven al vanuit hun eigen kern en luisteren naar hun gevoel. Hierbij zijn de normen en de waarden van de omgeving van ondergeschikt belang. Immers; alleen hun eigen hart herbergt het ware geluk en de waarheid! Hierdoor ontstaat vaak een kloof tussen hun gevoel en de omgeving omdat het voortdurend een conflict tussen die beiden ervaart. De kracht zit in het overbruggen van deze kloof en de boodschap van elk kind te kunnen toelaten. Dat begint met kennis van onze eigen innerlijke wijsheid en de boodschap van onze ziel……

Waarom leven we? Waarom zijn we hier op aarde? Is er meer dan alleen datgene wat ik met mijn zintuigen kan waar nemen? Heb ik een onderbewustzijn dat alle wijsheid al in zich heeft? Is er meer tussen hemel en aarde?
 
 Ieder van ons heeft als mens zijn eigen cyclus te voltooien. Zijn eigen levensproces. We hebben een lichaam, een geest en een ziel. Het is onze ziel die alle mogelijke facetten van het leven wil ervaren. De ziel wil dat we al onze ervaringen doorleven en daarna (het moeilijkste van al) deze ervaring gaan transformeren. Het is het heel maken van onze innerlijke wonden, trauma’s, gebeurtenissen die wat met ons gevoel gedaan hebben. De ziel heeft daarbij een lichaam en geest nodig. 
Je kunt je voorstellen dat er onnoemlijk veel gebeurtenissen op ons afkomen die onze ziel wil ervaren. Hiervoor is één leven op aarde niet genoeg. Tientallen, honderden, misschien duizenden levens zijn er nodig, om onze processen te doorlopen.
De aarde is dus de leerschool voor onze ziel. We worden geboren met onze emoties en gevoelens die ons telkens weer “dwingen” naar onszelf te kijken, te ervaren wie we zijn en waarom we ons zo gedragen als we doen.
 
 In elk leven op aarde, komt de ziel een stukje dichterbij zijn uiteindelijke doel. Namelijk: opgenomen worden in het Goddelijke Licht. Om uiteindelijk dus “verlicht” te zijn. (=neutraal, transparant, de cirkel is rond, de reis van onze ziel is voltooid) Grote leermeesters die tijdens hun leven de verlichting hebben bereikt zijn onder andere: Jezus, Boeddha maar ook Nelson Mandela. Elke tijd kent zijn eigen verlichte leermeesters. 
Onze ziel heeft een stoffelijk lichaam nodig om dit proces telkens weer, te kunnen doorlopen. Daarom incarneert het telkens opnieuw in een stoffelijk lichaam. Immers alleen als mens kennen we onze problemen en moeilijkheden. En telkens weer, wordt er een stukje afgerond. Sterft ons aardse (stoffelijke) lichaam, dan verlaat onze ziel en onze geest deze grofstoffelijke sferen. Het incarneert in dat bepaalde land, bij die bepaalde mensen, in die situatie, in dat gezin…Waar het maar zijn proces verder kan voltooien. Waar het dus zijn eigen specifieke lessen kan leren. Vaak zoekt de ziel dezelfde zielen weer op in een leven dan het daarvoor gekend heeft. Soms hoor je ouders zeggen dat hun kind zoveel weg heeft van een overleden grootouder of het heeft de ogen van…… Het is telkens een verschillend decor en een ander toneel, maar de spelers blijven vaak dezelfde…. Dit geldt voor ieder mens op aarde! 
Het moeilijke van dit alles is, dat zodra de ziel en de geest geïncarneerd zijn in je lichaam, je bewustzijn, absoluut niet meer weet waarom het geboren is. Ergens diep weg, op onbewust niveau weet je nog wat je hier op aarde kwam doen en wat je proces was. Maar nu je er éénmaal bent is veel van je weten opgeslagen in het onderbewuste waar je niet zomaar bij kunt met je verstand.
Je ziel en geest (ze werken samen, zijn een twee-eenheid) komen uit de fijnstoffelijke sferen, hier was het Licht, Zuiver, Puur, Rust, Goed…Hier op aarde is het opeens grofstoffelijk, lawaai, felle lichten, harde geluiden, het voelt onnatuurlijk en onwennig. Het ene kind heeft meer moeite mee om aan het aardse bestaan te wennen dan het andere kind. Ook veel volwassenen kunnen nog niet wennen! ( hebben het gevoel zich nergens thuis te voelen en voelen een eenzaamheid diep in zich) Voor het kind voelt het alsof ze hun “thuis” hebben verlaten en hier opnieuw moeten settelen. Dat kost moeite: ze zitten opeens vast in een klein, hulpeloos lichaampje. Wat totaal afhankelijk is van een ander. Terwijl ze zoveel willen, zoveel voelen, zoveel weten en zoveel hebben ervaren.

Maar…dat was in een ander stuk van hun zielsproces, in een andere incarnatie, in een andere tijd. Logisch dat sommige baby’s alleen maar kunnen huilen en huilen, dagen lang!Daar komt nog bij dat hun fijne lichaampjes, wat nog zo direct in verbinding staat met Het Licht, lang niet alles verdragen kan. Ze zijn als het ware nog niet ingesteld op de zware trillingen van de aarde. Dus ontstaan er heftige reacties op bijvoorbeeld de melk en andere stoffen waarmee ze in aanraking komen En niet te vergeten: reactie op hun omgeving…Omdat de buik de plaats in ons lichaam is, waar ons gevoel heerst, hebben veel baby’s last van darmkrampjes. Alle spanningsvelden en hun beleving gaat via hun buikje. Het verstand is nog niet bij machte om alles te kunnen begrijpen en te plaatsen. Dus hier vindt die uitwisseling plaats tussen henzelf en de buitenwereld. Niet voor niets voel je bijvoorbeeld bij verliefdheid “vlinders in je buik!”

Zoals gezegd is onze wereld is aan een grote verandering onderhevig. We komen in een ander tijdperk terecht. Generaties voor ons waren voornamelijk bezig met overleven. Er moest hard gewerkt worden op het land of bij de baas om voldoende geld te verdienen om de (vaak grote) gezinnen te onderhouden. Helemaal met de tweede wereldoorlog wat niet alleen lichamelijk overleven was, maar ook met de psyche van de mens een niet te onderschatten leed en diep trauma teweeg heeft gebracht. 
Onze verre voorouders leefden in nauw contact met de natuur. Ze vereerden de Grote Moeder als hun God. Namelijk “De Aarde”. Met respect gingen ze met haar om, voerden rituelen op ter ere van haar en brachten haar offers. Moeder Aarde kon niet zonder hen, maar zij konden ook zeker niet zonder haar.
Tegenwoordig is van Moeder Aarde geen sprake meer, we staan ver van de natuur af, kennen amper de geneeskrachtige planten en kruiden die ze voortbrengt. En de natuur noemen we nu “het milieu”. Het zijn woelige tijden en het ene na het andere negatieve bericht komt op ons af. Sla de krant maar eens open.
In het heden is de term “overleven” van ondergeschikt belang. We zijn in onze welvaart en welzijn voorzien, leven in goede huizen, er is voldoende te eten en kunnen veel ziektes inmiddels bestrijden. De tijd is nu gekomen dat we onze innerlijke staat van Zijn willen ervaren. We zoeken het niet langer in de materie of in financiële middelen, maar dalen af in onszelf. Op zoek naar de rust, onszelf weer voelen, we gaan mediteren, wandelen in de natuur of lezen (spirituele)  boeken. Steeds meer komen we erachter dat alleen in onszelf het ware Geluk herbergt. Daarbij worden we steeds gevoeliger: voor signalen uit onze omgeving, voor reacties van andere mensen, soms krijgen we spontaan een paranormale ervaring.
 
Er is dus een ommekeer gaande. We richten onze blik naar binnen en voelen meer verbondenheid met de mensen om ons heen.  Er zijn dus grote, ingrijpende veranderingen gaande in een ieder van ons. Soms ben je hiervan bewust, vaak ben je hierin niet bewust, maar ervaar je wel de chaos en de problemen in je leven.
En daarom worden juist in deze tijd al deze kinderen geboren. Zij helpen ons op weg om in ons gevoel te komen en maken ons zo bewust van deze Nieuwe Tijd. Zij zijn immers al helemaal in hun hart! In hun liefde. Ze hebben de wijsheid en kennis bij zich, wat ze ons proberen duidelijk te maken. Zij zijn al veel gevoeliger en één met alles en iedereen…Zij hebben al zo ontzettend veel levens geleefd, waardoor ze zover zijn. Zij zijn een oeroude ziel en dat is hun innerlijke drijfkracht. En wat kunnen wij veel van hen leren. 
 
 Dit is dus de tijd waarin iedereen zijn blik naar binnen mag richten. Mag voelen wat er leeft in zijn hart. Kwetsbaar durven zijn en vergevingsgezind. Liefde mag tonen en één mag zijn met Het Licht.  Kijk naar onze kinderen en zie wat zij ons laten zien. Neem hun uitnodiging aan waarin ze vragen:

Wie ben jij, diep in jouw hart? 

Als een ieder van ons deze stap durft te zetten en zijn proces durft aan te gaan, dan hebben onze kinderen al een groot deel van hun doel bereikt…..!  
 
Hoe kun je nieuwetijdskinderen helpen?
           
·        Durf je proces aan te gaan, durf te voelen, bewust te worden van je (overleving) strategieën en te weten hoe jij in het leven staat.
 ·        Leef volgens de regels van je hart!
.      Erken de wijsheid en de kracht van je gevoel en niet van je verstand.  
 • Verberg jezelf niet door je anders voor te doen. Zeg eerlijk wat er in je omgaat, ook als je frustratie of boosheid voelt.  
 • Behandel hen met respect. Kleineer hen niet met je gedrag of opmerkingen.
 • Praat op een volwassen toon tegen hen. 
 • Wordt stil in jezelf en probeer te voelen wat diep binnen in jou leeft. Leg je masker af, sta open voor jezelf en anderen. Laat je ware gezicht zien.
 • Maak verbinding met hen vanuit je gedachten, praat met hen en heet hen welkom. Stel hen gerust dat ze hier zijn. Dat je er voor hen bent. Bij baby’s werkt dit geruststellend.  
 • Vertel hen dat je probeert ze te begrijpen en dat je daar moeite voor zult doen.
 • Zorg voor niet teveel prikkels van buitenaf. Bescherm hen ( als baby en klein kind) tegen de buitenwereld. Ze staan nog te open om zichzelf hier voor te kunnen afschermen. Fysiek helpt een beschermend jasje en petje voor hun hoofd en laat niet zomaar iedereen contact maken met je kindje. Hou het vaker ter bescherming bij je zeker als je weerstand voelt om je kind in iemands armen te geven.  
 • Visualiseer een gouden cirkel om hen heen ter bescherming. (begin deze cirkel bij hun voetjes, met de klok mee en eindig weer bij hun voetjes)
 • Laat je kind zich voornamelijk voor de nacht douchen zodat het niet alleen zijn stoffelijke lichaam, maar ook zijn energetische lichaam kan reinigen en ontdoen van allerlei negatieve energieën van die dag. Niets werkt zo reinigend voor lichaam en geest! als water. Juist voor het slapen gaan is dit van essentieel belang.  
 • Vraag het Licht (God) om bescherming en hulp bij problemen. Zeg desnoods een gebed op.  
 • Open je hartchakra door bijvoorbeeld voor te stellen dat dit een bloem is die helemaal open bloeit vanuit de knop. Zet deze bloem zover mogelijk open.
 • Sluit altijd lichamelijke oorzaken en ernstige ziektes uit!!!
 • Consulteer bij problemen of moeilijkheden een energetisch therapeut. Volg hierin je gevoel.  
 • Geef ondersteunende middelen, (eventueel in overleg met een therapeut) welke werken op de emoties en de trilling van het kind. (bijvoorbeeld Bachbloesems, Healing Arts Light Remedies, Cosmic & Flowers remedies) 
 • Verdiep je in het onderwerp Nieuwetijdskinderen zodat je herkenning en erkenning vindt. Er zijn vele boeken over dit onderwerp geschreven. 

 

Mijn lieve Lichtkind… 

Mijn lieve kind,
jij
bent al zo wijs
En zo groots in al je kennis
die je in je draagt.
 
 
Ook al ben je eigenlijk
nog niet volwassen in onze termen,
toch is er diep in jou
al zo’n helder wit Licht,
dat al de donkerte om ons heen vervaagt

Mijn lieve kind,
wat is jou opvoeden
voor mij soms zo’n zware taak
 
 Telkens weer opnieuw de uitdaging
van wat jij mij laat zien
in jouw omgang met mij
Of is dat iets waar alleen ikzelf
een probleem van maak?
 
 Jij bent uniek,
en
precies goed zoals je bent
 
Ook al spiegel je o zo vaak
juist naar degene
die zichzelf nog niet zo goed kent
 
 Laat je die dingen zien,
door jouw gedrag of jouw lichamelijke of geestelijke probleem
,
waar
ik nog van mag leren in mijzelf
 
Een eigenschap van mij die ik nog niet zie,
maar waar ik last van heb in mijn leven
,
als
vanzelf
 
 
Door jou leer ik mijzelf steeds beter kennen
En komen al mijn schaduwkanten
naar boven
 
 Mag ik al mijn (oude) pijn verwerken
die ik al zo lang in mij had
,
maar
blijkbaar altijd opzij heb geschoven
   
Het is aan mij of ik “JOU” durf te zien
Durf te erkennen wat jij bent
:
Een
oude, wijze ziel
die de lessen van de Kosmos kent
 
 Mijn lieve kind,
ik
ben je dankbaar voor je komst bij mij
Dat ik jouw vader, moeder, verzorger mag zijn
 
 
Hoe moeilijk jou grootbrengen soms ook is
Want naast de vreugde daarvan
ervaar ik ook de pijn
 
 
 Mijn lieve kind,
ik
zal proberen er altijd voor jou te zijn
Met al mijn liefde en mijn weten wat ik in mij heb
 
 
Ik hoop dat jij jouw geluk bij mij in dit leven vind
Ik hou van je, precies zoals je bent
Want jij bent "mijn eigen LICHTKIND…”
 
 
Sept.2004

Boekentips

“Nieuwetijdskinderen” van Carla Muijsert- van Blitterswijk
 “Het intuïtieve kind in het aquarius tijdperk” van Berend Jager 
  “Waarom wij naar de aarde kwamen” van Hans Stolp. Dit is een voorleesboek voor kinderen.
“Mama luister je?” en “Kind, wat moet ik toch met je? Allebei van Rosemarijn Roes. “Wie was mijn kind?” van Carol Bowman.
 “Mijn kind is anders”van Henri de Vidal de St. Germain
 “De sterrenkinderen zijn onder ons”van Phoebe Lauren
 “Anders Bekeken”Uitgave van de Stichting Nieuwetijdskinderen
 “Een gesprekje met God”van Neale Donald Walsch. Een kijk-, en voorleesboek voor kinderen.
 
Lees meer...
Nieuwetijdskinderen en ADHD
Redaktie Spiritueel Trefpunt 14 februari 2003
Iedereen die belast is met de opvoeding van Nieuwetijdskinderen kunnen in de problemen raken doordat deze kinderen anders geprogrammeerd zijn. Ze zijn vaak watervlug  en hebben een overdosis aan energie en zijn daardoor vaak onhandelbaar. Voor deze hyperactieve kinderen heeft de medische wereld een mooie term bedacht, namelijk ADHD. ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel een Aandachts-Tekort-Stoornis met Hyperactiviteit. Binnen dit kader worden kinderen in vakjes gestopt. Het zou voor deze kinderen veel beter zijn als de ouders en de wetenschap gaan invoelen waarom deze kinderen op de wereld zijn gekomen en wat hun pad is en wat ze moeten volbrengen. Op deze wijze kan er voor deze kinderen veel meer begrip komen waardoor ze rustiger worden. Deze overgevoelige kinderen hebben veel liefde en rust nodig. Door deze kinderen vol te stoppen met medicijnen zoals Retalin worden ze nog kopschuwer gemaakt waardoor ze zich nog eenzamer gaan voelen en zich steeds meer terug trekken in zichzelf.

De gehele problematiek van kinderen met zogenoemde hersenafwijkingen is puur gestoeld op het feit dat de trilling van deze kinderen niet correspondeert met de trilling van de meeste volwassenen. Aangezien volwassenen niet te boek willen komen te staan als niet sporend, wordt dit predikaat op de kinderen geplakt. Dit is geheel onterecht maar inherent aan het in kaders denken van de maatschappij. Ouders die nog onvoldoende gevoelig zijn, zouden zich dienen toe te leggen op hun eigen ontwikkeling om het pad te effenen van deze nieuwe zielen die op aarde geboren worden. Niet elk kind dat in het vakje ADHD wordt gestopt, hoort hier in thuis.  Wel is het zo dat er nog altijd veel onbegrip voor deze en andere kinderen met een grote gevoeligheid bestaat.

De baby's die nu geboren worden in het Nieuwe Tijdperk, zijn kinderen met een hele andere vibratie. Ze zijn niet alleen helderziend maar van ook van een geheel andere trilling. Het zijn kinderen die allemaal zijn voorbereid op een hele andere wereld. Daarom zijn deze kinderen heel erg (over)gevoelig. Zij komen in een wereld die bol staat van agressie, van drukte en veel geluid. Deze kinderen kunnen dit niet aan aangezien uit een gebied van sereniteit, liefde en licht komen. Dat zij naar de aarde zijn gegaan is nodig aangezien zij de vaandeldragers zijn van de Nieuwe Tijd. Deze nieuwe zielen die nu geboren worden, zijn dusdanig geprogrammeerd dat zij hele grote dingen kunnen gaan volbrengen. Vandaar dat deze kinderen vaak slecht in een gezin passen. Deze kinderen kunnen slecht met de negativiteit om hen heen omgaan en gaan zich hierdoor terug trekken. Zij functioneren daarom slecht in de huidige maatschappij. Omdat de mensheid niet openstaat voor vernieuwingen, gaan zij het kind als gedragsgestoord beschouwen. Dat het kind niet goed functioneert is "de schuld" van het kind. Echter,  het is niet het kind dat hier voor verantwoordelijk is maar de maatschappij dat niet openstaat voor vernieuwingen.

Wat van wezenlijk belang is binnen de opvoeding en speciaal binnen het Lichtwerk, is dat er aandacht besteed wordt aan de kinderen die al geboren zijn en de kinderen die nog moeten komen. Deze kinderen moeten begeleid gaan worden vanuit een hele andere zienswijze en een ander maatschappelijk begrip. Gebeurd dit niet, dan zijn deze kinderen bij voorbaat al getraumatiseerd en zullen zij veel meer tijd kwijt zijn om zichzelf innerlijk te schonen alvorens zij hun werk kunnen gaan doen. Het onderwijs zal hierop afgestemd moeten worden waarbij bewustwording erg belangrijk is. Het is het inzicht, dat voor een beter uitzicht zorgdraagt. Op deze wijze zal een verhoogde humane stabiliteit ontstaan waardoor het kind zich onafhankelijk in liefde op aarde zal weten te handhaven. De hele maatschappij zal er op afgestemd moeten worden, waardoor extreme verlangens en angsten zullen verdwijnen. Deze aanpak vraagt van de opvoeders veel discipline en wilskracht maar is zeer hard nodig bij het effenen van de paden voor deze vaandeldragers van de Nieuwe Tijd.

Het is bovendien een godvruchtige bezigheid om zaden te planten voor deze nieuwelingen op aarde want zonder hen, kan het werk bij het transformeren van de aarde energie niet volbracht worden. Er moet dan ook een nieuwe lichting zielen komen die het werk weer van de huidige Lichtwerkers gaat  overnemen. Wellicht denken velen dat dit nog niet aan de orde is, maar juist nu is het  zeer belangrijk. Alles wat je van tevoren reeds incalculeert, zal zijn vruchten afwerpen. Binnen het gehele Lichtwerk zijn alle kinderen die reeds geboren zijn en nog geboren gaan worden van zeer groot belang!

Lees meer...   (3 reacties)

Wat zijn Nieuwetijdskinderen?

Nieuwetijdskinderen zijn overgevoelige, hoogsensitieve kinderen. Zij voelen emoties en verdriet van anderen heel sterk. Vaak hebben deze kinderen een vorm van paranormalebegaafdheid. Ook ADHD kinderen, met de vormen ADD en PDD-NOS, en autistishce kinderen vallen onder de nieuwetijdskinderen, dit omdat hun problematiek in de meeste gevallen dezelfde achtergrond heeft: overgevoeligheid.

Het blijkt in de praktijk dat er veel overgevoelige kinderen zijn die zich intens verdrietig voelen en niet aan kunnen geven waarom ze zich zo voelen. Dit kan een oorsprong hebben in het feit dat ze in aanleg een tweeling geweest zijn. Dit kan al vroegtijdig verstoord zijn waarbij de vrucht afgedreven werd, maar het verlatingsgevoel bij het kind dat geboren is kan een heel leven duren. Het eenzaamheidsgevoel, het niet-compleet zijn gevoel, verdriet en het gevoel hebben altijd iemand te missen komt heel veel voor.

 Overgevoeligheid kan zich op vele manieren uiten, zoals emotioneel, verdrietig of in de vorm van allergie of voedselintolerantie. Veelal leven nieuwetijdskinderen te veel in hun hoofd en staan te weinig met beide beentjes op de grond. Nieuwetijdskinderen zijn vaak heel speciale kinderen die hun eigen kijk op dingen hebben, heel verrassend en opvallend creatief in het vinden van oplossingen. Net of zij een extra dimensie hebben die anderen ontbreekt. Dit leidt vaak tot onbegrip, zeker als hun handelen niet binnen de normale patronen valt, niet binnen de structuren van onze maatschappij.

Het grote aantal overgevoelige kinderen heeft te maken met allerlei invloeden van deze tijd, zoals stralingen van computers, Gsm’s, tv’s, tl-buizen, de stressmaatschappij, de eetgewoontes die we hebben, alle toevoegingen in ons voedsel waar deze kinderen overgevoelig voor zijn en daar een allergie of intolerantie voor ontwikkelen. Kinderen met een suikerintolerantie kunnen door het eten van suiker ADHD-gedrag vertonen. Kinderen kunnen ontregeld zijn door inentingen. Er zijn tal van aanwijsbare redenen mogelijk, maar helaas ook redenen die niet direct aanwijsbaar zijn.

 

Kenmerken Nieuwetijdskinderen:

 

Nieuwetijdskind zijn is geen ziekte. Nu is er echter vaak vraag naar een zogenaamde checklijst van kenmerken van Nieuwetijdskinderen. De bepaling echter of iemand wel of niet "voldoet" is arbitrair. Het aantal criteria waaraan het kind voldoet / moet voldoen is niet vast aan te geven. De lijst geeft slechts een indruk van de kenmerken die mogelijk kunnen voorkomen.

 

 • Ze huilen vaak als baby
 • Ze doen wijze uitspraken voor hun leeftijd
 • Ze benaderen alles vanuit hun emotie
 • Ze leven vanuit de eigen wijsheid
 • Ze zijn gevoelig voor sfeer en stemmingen van anderen en nemen deze soms over
 • Ze kennen een sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Ze hebben moeite met bedrog, liegen en onechtheid
 • Ze zijn druk (ADHD) of juist teruggetrokken
 • Ze hebben moeite met de motoriek
 • Ze zijn dromerig
 • Ze komen vaak met originele oplossingen waaraan niemand had gedacht
 • Ze reageren sterk intuïtief
 • Ze hebben soms paranormale ervaringen
 • Ze hebben soms dyslexie of dyscalculie
 • Ze hebben vaak voedselintoleranties
 • Ze hebben eczeem, allergieën of andersoortige huidaandoeningen
 • Ze hebben soms astma
 • Ze hebben een sterke binding met de natuur en vaak zijn ze vegetariër uit overtuiging
 • Ze hebben vaak verschil in ontwikkelsnelheid tussen taal en rekenvaardigheden, motorische en intellectuele en sociale vaardigheden.
 • Ze kunnen soms zeer driftig zijn als ze niet begrepen worden
 • Ze zijn soms heel bang voor dingen die wij niet kunnen zien of begrijpen
 • Ze hebben regelmatig slaapproblemen en zijn verdrietig en/of angstig
 • Ze zijn soms hoogbegaafd

 

Gewenst gedrag naar Nieuwetijdskinderen toe:

 • Behandel ze met respect., erken hun rol in de familie
 • Help ze om hun eigen disciplinaire oplossingen te creëren
 • Geef ze altijd keuzes, in alles
 • Betuttel ze nooit en lach ze nooit uit
 • Leg altijd uit waarom ze dingen moeten doen. Als het voor jezelf belachelijk klinkt dan doet dit het ook voor hen. Verander het dan, ze zullen dit respecteren. Ze weten direct wanneer je eerlijk bent dus probeer geen dingen te verzinnen en zeg gewoon dat je er vandaag geen zin in hebt omdat je moe bent
 • Wordt partners van ze in hun eigen opvoeding
 • Vanaf baby, leg alles uit wat en waarom je het aan het doen bent. Ze zullen je niet direct begrijpen maar voelen wel dat je hun bewustzijn respecteert. Het helpt ze enorm wanneer ze gaan praten
 • Als er toch problemen ontstaan ga dan ook naar iemand die ze begrijpt voordat je ze medicijnen geeft
 • Alle Nieuwetijdskinderen reageren bijzonder goed op Homeopathie, Bach-remedies en Reiki. Als dit door therapeuten wordt gedaan waar ze zich thuis voelen kan men in korte tijd verbijsterende resultaten zien
 • Geef ze onder alle omstandigheden hulp en voorkom negatieve kritiek. Laat altijd weten dat je ze ondersteunt in hun proces. Ze zullen je vaak direct tegenspreken of hun commentaar laten weten. Geniet en vier de successen. Laat ze dingen doen zonder overdreven aanmoediging
 • Vertel ze niet wie ze nu zijn of wat ze later zullen worden. Ze weten al precies wat ze gaan doen. Laat ze zelf beslissen waar ze in geïnteresseerd zijn. Forceer ze niet in een familiebedrijf. De kinderen zijn beslist geen volgers.
Lees meer...   (8 reacties)
Indigo Children: Individuals who are here to bring about the New Age of Peace. Indigo children are often psychic and sensitive and have an internal “lie detector.” They are here to make big changes in the environment, government, and society so that the earth is a place of integrity. The lie detector that they have will help them to bring about these new changes. Indigo’s require a certain kind of environment to best enhance their gifts and abilities and are often labeled by society as “troublemakers” or “problem kids”. Here are some signs that your child is Indigo, as quoted by Doreen Virtue’s book “The Indigo Children”.

• Strong willed
• Born in 1978 or later (Autumn says: Please note though that there are MANY “Indigo Scout’s” who were born before this date. Indigo’s have been here since the beginning of time. So if you feel you are an Indigo and were born before this time, it is a definite possibility. There was just a great influx of these children starting in 1978).
• Headstrong
• Creative, with an artistic flair for music, jewelry making, poetry etc.
• Prone to addictions
• An “old soul” as if they are 13, going on 43
• Intuitive or psychic, possibly with a history of seeing Angels or deceased people
• An isolationist, either through aggressive acting-out or through fragile introversion
• Independent and proud, even if they’re constantly asking you for money
• Possesses a deep desire to help the world in a big way
• Wavers between low self-esteem and grandiosity
• Bores easily
• Has probably been diagnosed as having ADD or ADHD
• Prone to insomnia, restless sleep, nightmares or difficulty/fear of falling asleep
• Has a history of depression, or even suicidal thoughts or attempts
• Looks for real, deep and lasting friendships
• Easily bonds with plants or animals

Divine Light of Angels Home

Lees meer...
Vandaag was ik met mijn zoon en zijn vriendje in de speeltuin bij de Scheg. Ieder jaar toveren ze de schaatsbaan om in een waar kinder speelparadijs.. Het was me al vaker opgevallen, maar nu met het warme weer drong het pas echt tot me door! Onze kinderen zijn veel en veel te dik!!! Vaak zijn de ouders van deze dikke kinderen ook aan de maat en ik het het gevoel dat die ouders niet beter weten of misschien zelf ook geen gezond eten lusten oid. Mijn zoontje weegt netjes een 24.5 kilo met een lengte van 126 cm. Ik ben te zwaar voor mijn lengte maar zal nooit mijn zoon volproppen met ongezonde dingen waarvan ik weet dat hij er EN dik EN ziek van kan worden. Wij hebben hier in huis de regel dat hij drinken mag pakken wanneer hij wil (maar dat is geen frisdrank, yogi of andere troep maar water, ijsthee of sapjes) en dat hij fruit van de fruitschaal mag pakken wanneer hij dat wil behalve vlak voor het eten. Een snoepje krijgt hij als hij uit school komt en 's avonds voor het tandenpoetsen. In het weekend wil er wel eens een bakje chips tevoorschijn worden getoverd maar mijn kind maalt er eigenlijk niet echt om. Hij zeurt wel eens om snoepjes maar over het algemeen weet hij wanneer hij wat krijgt. Mijn kind is gek op fruit en met een bak aardbeien doe je hem een groter plezier dan met een zak chips. Groente is hij wat minder van gecharmeerd maar zolang hij het niet kokhalsend naar binnen werkt krijgt hij het gewoon te eten. Lust hij iets echt niet zoek ik een gezonde vervanging.
Toen wij vandaag dus in de Scheg waren ben ik best wel geschrokken. Naast mij aan tafel zat een moeder, oma en 3 kinderen. Een van de kinderen was slank... de rest van de familie had ernstig overgewicht... ook de andere twee kinderen. En wat zie je dan? Hier een ijsje, daar een zak chips, nog een koekje erin duwen, nog een cola, poffertjes... In een uur hebben deze mensen bovenstaande allemaal naar binnen gewerkt terwijl de kids die ik bij me had 2 glazen ranja hebben gehad en 1 koekje.. Ik heb ze verder er ook niet over gehoord dat ze honger hadden want we hadden net thuis brood gegeten.
De meerderheid van de kinderen aanwezig in de scheg had vandaag overgewicht.. En wie is daar de schuld aan?? Niet de kinderen zelf, want zij wennen zich aan wat jij als ouder als voorbeeld geeft. Mijn ex-schoonmoeder stuurde haar kinderen altijd met een zak snoep de straat op... om maar van ze af te zijn... In en in triest!!!! De kinderen worden de dupe van de ouders... Ouders geven misschien niet om hun lichaam, zijn gefrustreerd, vinden gezond eten maar saai of niet lekker... maar ondertussen ben je wel je kind aan het vergiftigen!!!!
Een kind in de groei heeft dagelijks tarwe, granen, vitaminen, mineralen ed. nodig.. deze vind je niet weer in snoep, frisdrank, koekjes, chips, ijsjes.. etc. Ik zeg niet dat een kind nooit eens ongezond mag eten.. Maar als je al ziet (al is het alleen maar op de weegschaal) dat je kind de pan uit gaat rijsen... dan zorg je er toch voor dat je kind weer op een normaal gewicht komt? Niet door te gaan zeuren maar door ze gezonde dingen aan te bieden... En breng je kinderen niet overal met de auto naartoe.. ga fietsen en lopen!!!
 
No more Mc Donalds, Pizzahut or Kentucky fried chicken parents!!!
 
Hou je kind gezond... begin bij jezelf!

 
Lees meer...   (6 reacties)
Van veel van de nieuwe tijdskinderen wordt gezegd dat ze ADHD hebben.. In veel gevallen heb ik het idee dat de heren van het Riagg zelf met de handen in het haar zitten.. Ritalin wordt als snoepjes uitgedeelt en het is helemaal niet goed voor de kinderen. Ritalin wordt nog steeds onder de opium wet geplaatst (met andere woorden.. het is drugs) en kinderen die ritalin slikken mogen bijvoorbeeld niet het leger in. Nu las ik een artikel over ADHD en Reiki en dat schijnt een hele goede combinatie te zijn. Het behandelen met Reiki is zowiezo al rustgevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat het kinderen met ADHD heel erg kan helpen. Lees dit stukje maar eens:
 

ADHD en Reiki - onverwachte combinatie? 

Naar aanleiding van mijn artikel Kind met ADHD, kreeg ik een reactie binnen van een vader. 

"Hallo, mijn naam is Gerard V, ik ben gehuwd en vader van 2 kinderen. Mijn zoon Ferdy (13jaar) heeft ADHD, en we hebben ook nog een dochter Shaunny (11jaar). 

Met belangstelling heb ik je verhaal gelezen over je zoon, die ook ADHD heeft. Ferdy is een hele lieve gevoelige, soms verdrietige knul, hij kan zich slecht concentreren en heeft moeite zich aan te passen aan vreemden. Hij wil alles perfect doen, en is bang om te falen.

We hebben vanaf de kleuterschool met hem gedokterd, van instantie naar instantie, van het kastje naar de muur. Eindelijk kwamen we in met een kinderarts in Zoetermeer, die hem Ritalin voorschreef. In het begin hielp dit wel, maar naar mate de maanden vorderde, verslechterde zijn toestand. Hij sloot zich meer en meer op. 

We kwamen toen in contact met ene "Sylvia", healing/reikimaster. Na een paar behandelingen van zijn chakra's, ging hij voorruit. Ik ging altijd mee, en deze Sylvia leerde mij hoe ik mijn zoon zelf kon behandelen. 

Sinds groep 7 is hij van de ritalin af en ik behandel hem 1 à 2 maal in de week. Hij is een stuk zelfverzekerder geworden, en staat positief in het leven. Hij speelt Rugby, is zeer sociaal en een scheet van een gozer. 

Mensen hebben zo snel hun oordeel klaar over kinderen met ADHD, maar deze chaoten zijn ontzettend gevoelig en met de juiste manier van omgaan met ze, zul je zien wat een fijne lui ze zijn. 

Gerard"

*************

Gerard, dank je wel voor jouw reactie! Misschien is Reiki voor meer kinderen met ADHD wel een goede oplossing. Wanneer Ritalin gewoon zijn werk doet, zonder al te veel bijwerkingen is dat natuurlijk heel mooi. De vereniging Balans heeft echter al regelmatig klachten binnen gekregen van ouders, die klagen dat hun kind toch benadeeld wordt, omdat Ritalin nog steeds onder de 'opium-wet' valt. Het schijnt voor jongens met ADHD en Ritalin nog steeds bijna onmogelijk te zijn bij de Marine te gaan, om maar een voorbeeld te noemen. 

Aan de andere kant, als Ritalin het effect heeft wat jullie hebben meegemaakt met jullie zoon, is het zaak om naar iets anders op zoek te gaan. Uit eigen ervaring weet ik dat Reiki heel ontspannend werkt. Dieren reageren er ook heel goed op, en ook bij huil-baby's worden goede resultaten geboekt. Ik had dit graag 10 jaar eerder willen weten, zodat ik mijn zoon dit ook mee had kunnen geven. 

Het feit dat jullie zoon zelfs in staat is aan een teamsport mee te doen, zoals Rugby, klinkt mij bijna ongelooflijk in de oren, want zelfs met Ritalin was dat met mijn zoon niet mogelijk. Korfbal, waar elk lichamelijk contact verboden is, was het enige waar hij zijn energie een beetje in kwijt kon, zonder te verzanden in 'te wild' gedrag. Momenteel doet hij aan skate-boarden (ik houd mijn hart vast met al het stunten wat daarbij hoort), en daar voelt hij zich goed bij. 

*************

Reactie Nelleke 

Met grote belangstelling de reacties gelezen. Mijn zoon heeft ADHD. Er zijn natuurlijk verschillende gradaties, maar het blijft tobben. Inmiddels is hij 16 jaar en het gaat niet zo goed. Wij hebben ook via de huisarts Ritalin voorgeschreven gekregen, maar als je al die bijwerkingen leest en waar het medicijn nog meer voor gebruikt wordt wil je het liefst dat spul terzijde leggen. Dat hebben wij ook gedaan. Liever de onrust en alles wat bij hem hoort dan deze vreselijke troep in z'n lijf. Niemand weet wat het met de kinderen doet. Wat vertel je hem of haar als ze vijfentwintig jaar zijn en er doet zich een ziekte o.i.d. voor? Ook heb ik mijn zoon onder behandeling gesteld van iemand die het cranio-sacrale systeem onder handen nam. Dat ging een tijdje aardig goed totdat er een bepaald stadium bereikt was. Verder gaan had geen zin. Onbegrip van de buitenwereld en het 'vreemde' gedrag van mijn zoon zijn voor hem niet te plaatsen. In zijn ogen doet hij alles goed en is de ander altijd fout. Alles is zwart/wit in zijn ogen. Zelf heb ik voeling met Reiki. Wellicht is dat iets voor mijn zoon. Ik ben nl. niet stad en land met het afgereisd om alles uit te proberen. Dat lijkt mij zeker voor ADHD kinderen niet zo goed. Hopelijk ontvang ik van ouders die positieve ervaringen hebben met Reiki-behandelingen.

**********

Reactie Hans C.

Sinds vorig jaar september ben ik niet meer in het onderwijs werkzaam. Ook ik heb in het VMBO met kinderen met ADHD gewerkt. Wat ik de ouders altijd voorhield was om verder te kijken dan Ritalin, omdat met voeding en voedingssupplementen er veel vooruitgang is geboekt. Alleen al met bv visolie (omega 3-9). Dat er met Reiki ook mogelijkheden zijn doet me deugd, want zeker in die ricgting wordt er te weinig gekeken.

De kinderen met ADHD waren voor mij stuk voor stuk lieve kinderen die ik met veel plezier naar een diploma heb geholpen. Alleen al door hun inzet. Ik heb het altijd jammer gevonden dat er in het opleidingscircuit te weinig aandacht hiervoor is (in het algemeen).

Ik ben geen voorstander van meteen te stoppen met RITALIN, maar afbouwen en zoeken naar alternatieven juich ik zeker toe. Gelukkig is de mondigheid van de ouders steeds groter. Ik wens de ouders van deze kinderen veel sterkte en wijsheid toe. 

**********

Wanneer er meer ouders zijn die ervaring hebben met de combinatie ADHD en Reiki, hoor ik het graag! Gebruik de reactieknop bovenaan deze pagina, maar vermeldt wel even of jouw reactie online gebruikt mag worden.     

 

Deze tekst heb ik van: www.loesje.nl gehaald.
 
Liefs,Karin

Lees meer...   (4 reacties)
De kinderen van tegenwoordig zou je onder kunnen verdelen in 5 groepjes.
 
1) De *gewone* kinderen
2) De gevoelige kinderen
3) De Indigo kinderen
4) De Kristal kinderen
5) De Meesters
 
Het is niet mijn bedoeling om kinderen meteen in hokjes te plaatsen, maar door dit overzicht wordt het misschien een beetje duidelijk waar jou kind eventueel *last* van heeft. Bedenk goed dat alle grote mensen eerst kind zijn geweest. Jezus is kind geweest, Osho is kind geweest, de Paus is kind geweest etc. etc. Ik zal de verschillende groepjes onder de loep nemen:
 
1) De gewone kinderen:
 
Dat zijn de meeste.
Ze kunnen het heel moeilijk hebben met zichzelf en
de buitenwereld tot vijand verklaard hebben;
ze kunnen behoorlijk beschadigd zijn van binnen...
maar ze zijn niet 'anders'.
 
2) De gevoelige kinderen:
 
Gevoelig voor sfeer; uitstralingen; gedachtenvormen; entiteiten...
Meestal staan ze veel te veel open en hebben ze gewoon nog niet geleerd
om zichzelf af te sluiten voor energieen die ze niet willen toelaten.
 
3) De indigo kinderen:
 
Oude zielen, zonder enige uitzondering.
Heel bewust van wie ze zijn en wat ze willen.
Stomverbaasd over andere mensen die dat niet hebben
en hun identiteit proberen te ontlenen aan wat anderen van ze vinden...
OF meesters in het goede; OF meesters in het kwade...
helaas, die zijn er ook!
 
4) De Kristal kinderen:
 
Duidelijk niet van deze aarde.
Soms weten ze zelfs van welke 'thuisplaneet' ze komen...
Volkomen open; heldervoelend; met maar een taak:
een beetje meer hemel op deze te donkere aarde brengen.
Schitterende kinderen met een heel hoge uitstraling;
maar vaak erg eenzaam en niet begrepen door anderen.
 
5) De Meesters:
 
Kinderen met een enorme power; kijken tot diep in je ziel
en weten exact wie je bent en wat je voor ze kunt doen. Weten
precies wat goed voor ze is en wat ze van iemand willen.
 
 
Later zal ik nog op de verschillende kinderen ingaan. Voor nu alvast een kort lijstje met mogelijkheden.
Lees meer...
 
Een Kind van deze tijd
 
Ik ben een kind zoals je ziet
Ik ben een kind, maar toch ook weer niet
Mijn aardse bestaan vind ik niet altijd fijn
Veel te bekrompen, veel te klein
 
Ik ben een kind zoals je ziet
Maar een heleboel mensen begrijpen mij niet
Niemand luistert naar mijn verhaal
Men beschouwd mij als een vreemde, niet als normaal
 
Ik ben een mens zoals je ziet
Maar mezelf zijn, dat mag ik niet
Ik blink uit in ongrijpbaarheid voor anderen
En iedereen wil mij steeds veranderen
 
Ik ben een kind uit het aards paradijs
Een nieuweling, het leven hier brengt me van de wijs
Ook al geef ik een duidelijk signaal
Blijkbaar spreek ik een andere taal
 
Ik ben een kind met een eigen gezicht
Mijn blik is op de wereld gericht
Help me om mijn missie te begeleiden
Zodat ik langzaam in mijn eigen kracht kan glijden
 
~Auteur onbekend~
 
 
Lees meer...
Wat leuk dat je komt kijken op *New Kids*!! Deze site ga ik helemaal wijdden aan de kinderen van deze tijd! Het wordt een site voor jong en oud.. kinderen en hun ouders, opa's en oma's, oom's en tante's, vriendjes en vriendinnetjes, oppas en andere mensen die op regelmatige basis met kinderen te maken hebben!!!
Zoals je misschien al gemerkt hebt zijn de kinderen van vandaag niet meer dezelfde kinderen als die van 20 jaar geleden.. De kinderen van vandaag zijn met een speciale missie naar de aarde gekomen en hebben daarbij onze begeleiding heel hard nodig! Hoe vaak worden kinderen tegenwoordig met ADHD bestempeld?? Mijns inziens veel te vaak en fout gediagnostiseerd... Veel van de nieuwe kinderen zijn indigo kinderen (ook wel nieuwetijds kinderen genoemd) of kristal kinderen. Dit zijn zeer gevoelige zieltjes die een andere aanpak nodig hebben dan we tot nu toe gewend waren.. Op deze site ga ik proberen om jullie wat tips te geven en wat meer bewust te maken van wie die kinderen nou zijn en wat ze tegenwoordig nodig hebben. Ik heb natuurlijk ook niet alle wijsheid in pacht, maar ik zal proberen om zo duidelijk mogelijk te zijn in wat ik ervan vind. Iedereen mag er wat anders van vinden natuurlijk.. maar mijn ervaring met diverse kinderen bewijst voor mij keer op keer dat deze nieuwe kinderen zooo intens gevoelig zijn voor alles wat er om hen heen gebeurt dat ik het niet langer mocht negeren. Alle tips en hulp is van harte welkom en ik zou het heel fijn vinden om reacties of deze site te krijgen. Dat kan enerzijds door een reactie op de site zelf achter te laten maar je mag me ook altijd mailen op handsoflove@home.nl
Er komen diverse rubrieken op de site oa: Spiritualiteit (alles over indigo en kristalkinderen, hun ervaringen (aura's zien, overledenen zien, hypergevoeligheid, Reiki for kids etc.), kinderfeestjes (om eens wat anders te doen met ze dan zwemmen of naar de Mc Donalds), Natuur (ga met je kinderen te natuur in en leer ze eerbied te hebben voor de Aarde), Doe dingetjes (wat je samen met je kind kunt doen om meer betrokken te raken met elkaar), Muziek (leuke kindermuziek welke rustgevend is voor hun zieltjes) etc. Zie je er graag een andere rubriek bij?? Laat het me gerust weten! Ook als je interessante links bent tegen gekomen hoor ik het graag! Laten we samen van deze site een interresante ontmoetingsplek maken voor mensen (groot en klein) die het het beste voorhebben met onze nieuwe kinderen!!!
 
Liefs, Karin
Lees meer...   (3 reacties)
Leuke dingetjes
 

 
 
 
 
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl